Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Kupující může reklamovat zboží, pokud se u něj do dvou let od převzetí vyskytne vada. Vyskytne-li se vada do 12 měsíců, má se za to, že byla přítomna již při převzetí.

Kupující oznámí reklamaci e-mailem na adrese eshop@meridione.cz, přiloží doklad o nákupu a stručně vadu popíše, vadné zboží doručí na adresu Za Mlýnem 1562/25, 14700, Praha 4.

Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Bude-li reklamace uznána, prodávající bez zbytečného odkladu zašle kupujícímu nové zboží bez vady, nebo mu vrátí kupní cenu zboží včetně nákladů spojených s reklamací převodem na bankovní účet.

Reklamace se nevztahuje na poškození vzniklé nesprávným zacházením a na běžné opotřebování.